Pleveli, ki jih imajo čebele rade

V času brez močne paše čebele iščejo, kar je le mogoče najti, predvsem pri zbiranju cvetnega prahu.

Kjer prevladujejo zbita, ilovnata tla,  lahko opazimo, kako nabirajo cvetni prah na ozkolistnem trpotcu (plantago lanceolata) …

Ozkolistni_trpotec_Plantago_lanceolata_03-1

… in rastlinah iz družine kislic (rumex).

img0958