Razvoj novih metod pri uporabi oksalne kisline

Verjetno vsi poznamo uporabo oksalne kisline v boju proti varoji. Je izjemno učinkovito sredstvo, ima pa tudi veliko hibo – bistveno zmanjšano učinkovitost tedaj, ko je v panju veliko pokrite zalege in je večina varoj v zaprtih celicah.

V tujini v zadnjem času potekajo preizkusi, kako omogočiti takšno uporabo oksalne kisline, ki bi pripeljala do sproščanja skozi daljše obdobje, s čimer bi učinek kisline zajel več varoj, ko opravljajo svoj ciklus v in iz celic s čebeljo zalego.

Nov pristop je predvsem uporaba lepenke ali papirja, nasičenega z raztopino oksalne kisline v glicerinu.

Najprej so o zelo dobrih rezultatih poročali iz Argentine, potem iz ZDA, lani (2016) oktobra pa je že bila prijavljena vseevropska registracija novega zdravila Varromed. Ta vsebuje mešanico mravljinčne in oksalne kisline v mediju, ki poskrbi za postopno sproščanje. Registrirano je za uporabo v času pomlad – jesen – zima, torej vse leto razen v času najvišjih temperatur, ki bi pripeljale do prehitrega izločanja.

Po slovenskih predpisih mora biti vsako zdravilo registrirano tudi posebej v Sloveniji. Trenutno še ni znano, kako bo s tem.

Uporabne povezave: