Poročilo predsednika za leto 2023

Društvo je v letu 2024 sodelovalo pri naslednjih dejavnostih.

 • Pogozdovali smo na Krasu
 • Kandidirali smo na razpisu za medovite rastline, uspešno smo prejeli 187 sadik
 • Sadili smo medovite rastline
 • Uspešno smo pridobili in registrirali pašni red
 • Udeležili smo se občnega zbora ČZDP
 • Udeležili smo se 20.obletnice ČDZP na sejmu Agra
 • Udeležili smo se razvitja praporja ČD Tišina in darovali spominski trak
 • Sodelovali smo na tradicionalnem slovenskem zajtrku
 • Uspešno smo izvedli tradicionalno letno srečanje čebelarjev (Krog)
 • Udeležili smo se regijskega posveta
 • Sodelovali smo na predavanjih o zdravstvenem varstvu čebel (Tišina)
 • Sodelovali smo na prireditvi Dan medu v BTC
 • Sodelovali smo pri ocenjevanju medu
 • Na paši akacije in ajde smo gostili 8 čebelarjev z 278 panji
 • Začeli smo obnavljati spletno stran društva
 • Kandidirali smo na razpisu za sredstva na Mestni občini MS in bili uspešni