Vloge za pašo 2024

Društvo po pašnem redu upravlja 21 stojišč. Paša je pretežno na repici, akaciji in ajdi.

Z vlogami se prosimo obrnite na poverjenika za pasišča:

g. Evgen Smodiš, 070 474 285, info@cd-ms.si